0332 238 78 270332 238 78 29

Mesleki Yeterlilik Eğitimi

48 Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Geldi. 2017 yılı için meslek sayısının 115’e çıkarılması MYK’nın hedefleri arasında. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliği 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe koydu.

Bu kapsamda 48 meslek dalında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.